RInfo Service

Presenter Notes

Index

 • Läser rättsdatalagrets Atom-flöde
 • Indexerar respektive post

Presenter Notes

Serve

 • Exponerar varje resurs med berikad (kontextuell) data
 • På formaten:
  • JSON-LD
  • Turtle
  • RDF/XML

Presenter Notes

Rika poster

 • Quad-store (Sesame 2.6)
 • SPARQL 1.1
 • DESCRIBE? CBD?
 • CONSTRUCT med domänspecifika behov

Presenter Notes

Domänspecifika vyer

 1 #...
 2 
 3 } UNION{
 4 
 5   ?current a ?type .
 6   FILTER NOT EXISTS {
 7     ?type rdfs:subClassOf* ?basetype .
 8     FILTER(?basetype in (foaf:Organization, bibo:Collection))
 9   }
10 
11   ?revitem ?rev ?current .{
12     ?revitem ?revprop ?revtext .
13     FILTER(isLiteral(?revtext))
14     OPTIONAL{ ?revitem a ?revtype . }
15     OPTIONAL{ ?revitem dct:publisher ?revpublisher . }
16   } UNION{
17     ?revrevitem ?revrev ?revitem;
18       ?revrevprop ?revrevtext .
19     FILTER (?revrev = rpubl:referatAvDomstolsavgorande &&
20         isLiteral(?revrevtext) )
21     OPTIONAL{ ?revrevitem a ?revrevtype . }
22   }
23 
24 #...

Presenter Notes

.. disconnect...

http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1999:175

http://service.lagrummet.se/publ/sfs/1999:175/data

Presenter Notes

Query API

 • För varje entry skapas en indexpost (JSON-LD)
 • Denna indexeras i ElasticSearch (bygger på Lucene)
 • Bläddring/filtrering/sökning (JSON-LD)

Presenter Notes

 1 {
 2  "@context" : "/json-ld/context.json",
 3  "startIndex" : 0,
 4  "itemsPerPage" : 10,
 5  "totalResults" : 34,
 6  "duration" : "PT0.074S",
 7  "current" : "/-/publ?q=RA-FS&_stats=on&_page=0&_pageSize=10",
 8  "next" : "/-/publ?q=RA-FS&_stats=on&_page=1&_pageSize=10",
 9  "items" : [ {
10   "identifier" : "RA-FS 1991:1",
11   "title" : "Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter",
12   "beslutsdatum" : "1991-05-23",
13   "utkomFranTryck" : "1991-06-25",
14   "ikrafttradandedatum" : "1991-07-01",
15   "type" : "Myndighetsforeskrift",
16   "forfattningssamling" : {"iri" : "http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/ra-fs"},
17   "iri" : "http://rinfo.lagrummet.se/publ/ra-fs/1991:1",
18   "publisher" : {"iri" : "http://rinfo.lagrummet.se/org/riksarkivet"},
19   "describedby" : "http://service.beta.lagrummet.se/publ/ra-fs/1991:1/data.json"
20  }, {
21   ...

Presenter Notes

http://service.lagrummet.se/-/

/-/publ?q=eko*

/-/publ?title=*djur*

/-/publ?type=Lag&type=Forordning

/-/publ?publisher.iri=*/finansinspektionen

Presenter Notes

Grundförfattningar som var ikraft första januari 2011:

/-/publ.json?max-ikrafttradandedatum=2011-01-01&
  ifExists-minEx-rev.upphaver.ikrafttradandedatum=2011-01-01&
  exists-andrar.iri=false&
  exists-upphaver.iri=false

Presenter Notes

Sortering och paginering:

/-/publ?forfattningssamling.iri=*/fffs&_sort=-beslutsdatum

/-/publ?forfattningssamling.iri=*/fffs&_pageSize=20&_page=1

Presenter Notes

Facetter:

/-/publ;stats

/-/publ?type=Myndighetsforeskrift&_stats=on

Presenter Notes

 1 "statistics" : {
 2   "type" : "DataSet",
 3   "slices" : [ {
 4   "dimension" : "type",
 5   "observations" : [ {
 6     "term" : "Proposition",
 7     "count" : 27
 8   }, {
 9     "term" : "Myndighetsforeskrift",
10     "count" : 4
11   }, {
12     "term" : "Forordning",
13     "count" : 2
14   }, {
15     "term" : "Rattsfallsreferat",
16     "count" : 1
17   } ]
18   }, {
19   "dimension" : "utkomFranTryck",
20   "observations" : [ {
21     "year" : 1991,
22     "count" : 1
23   }, {
24     "year" : 1998,
25     "count" : 1
26     ...

Presenter Notes

Presenter Notes